Despre noi

 AVIZ !

 

     Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui Vă comunică, că în conformitate cu cerinţele obligatorii a proceselor tehnologice de producere a produselor sanguine (pauze tehnice pentru realizarea profilaxiei în activitatea echipamentului tehnic) care sunt efectuate anual, în cadrul instituţiei, începînd cu 17 iunie 2014 pînă la 01 septembrie 2014, donatorii de sînge/componente sanguine vor fi deserviţi conform următorului program:

luni – vineri, orele 08:00-15:00, pauza la masă 12:00-12:30;

 sîmbătă și duminică – zile libere

     Asigurarea instituţiilor medicale cu produse sanguine va fi efectuată în regim non-stop conform solicitărilor.

          Administraţia CNTS

 

 

 

 

 Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui este instituţia coordonatoare a dezvoltării serviciului de Sînge din Republica Moldova. Fiind situat în mun. Chişinău, str. Academiei 11, instituţia deserveşte zilnic, în mediu, 150 donatori de sînge/componente sanguine, prestează servicii de plasmofereză curativă, acordă servicii de testare a probelor de sînge, menţine secţia de producere a preparatelor sanguine şi acordă servicii de control al calităţii produselor din sînge şi soluţiilor.

Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui a obţinut Certificatul de Acreditare la data de 12 decembrie 2012, acesta fiind valabil pe o perioadă de 5 ani. (Certificat Nr. 1707, eliberat CNTS, mun. Chişinău, str. Academiei 11).

Primirea donatorilor de sînge/componente şi efectuarea testelor, analizelor se îndeplineşte zilnic cu începere de la orele 8.00 şi pînă la orele 15.00, pentru a afla informaţii mai detaliate despre modalităţile de a ajunge la Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui vizitaţi pagina Contacte.

Veţi putea primi rezultatele analizelor efectuate cu cel mai performant echipament la orele 16.00 aceiaşi zi. La momentul de faţă, Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui dispune de echipament privind testarea sîngelui şi componentelor sale de ultimă generaţie cu cea mai înaltă sensibilitate şi precizie din ţară.