2018

1. Ordinul nr.08 din data de 04.01.2018 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie  a sîngelui  pentru anul 2018

2. Ordinul nr. 210 din data de 15.02.2018 Cu privire la aprobarea formularului raportului statistic de ramură a activității centrului, secției și cabinetului de transfuzie a sîngelui

- Model Raport Statistic F-39

Îndrumare metodică la întocmirea dării de seamă statistică de ramură privind activitatea centrului, secţiei şi cabinetului de transfuzie a sângelui

SUPORT:

- Chirurgia non-cardiacă

- Chirurgia cardiacă

- Obstetrică

- Ginecologie

- Profil somatic

- Profil pediatric