2009

 1. Ordin nr. 316 din anul 2007 Cu privire la implimentarea Sistemuluide ca calitate in Serviciul de Singe
 2. Compendium Metodelor de control a calităţii preparatelor imunobiologice din sânge(fizico-chimice, imunochimice, biologice şi cercetările hemostazei).
 3. Ordin nr. 105 din 23.04.2009 cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzională
 4. Ghidul privind organizarea evenimentului de donare a sîngelui în cadrul colectelor mobile
 5. Ghid privind organizarea preparării şi utilizării sângelui autolog şi componentelor lui.
 6. Ghid pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii componentelor sanguine.
 7. Ghid Naţional în Transfuziologie
 8. Ordin nr.482 din 12.12.2009 Cu Privire la alimentarea donatorilor de singe/componetelor sanguine.
 9. Ordin nr.541 din 30.12.2009 Cu privire la aprobarea Standardelor sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
 10. Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
 11. Ordin nr.542 din 30.12.2009 Cu privire la aprobarea Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică