2011

 1. Ordin nr.62 din 01.02.11 Cu privire la trasabilitatea produselor sanguine
 2. Nomenclator naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică
 3. Ordin nr.381 din 13.05.2011 Cu privire la autorizarea importului/exportului de produse sanguine.
 4. Ordin nr. 730. Cu privire la aprobarea formularului dare de seamă statistică de ramură a activitații centrului, secției și cabinetului de transfuzie a sîngelui din 29.09.2011
 5. Anexa nr. 2 la Ortdinul MS nr. 730 din 29.09.2011
 6. Anexa nr. 3 la Ortdinul MS nr. 730 din 29.09.2011
 7. Anexa nr. 4 la Ortdinul MS nr. 730 din 29.09.2011
 8. Forma nr.39 la Ortdinul MS nr. 730 din 29.09.2011
 9. Ordin nr. 828. Cu privire la aprobarea formularelor de evidența medicală primară din 31.10.2011
 10. Documentația medicală de evidență primară a instituțiilor serviciului de singe
 11. Nota explicativă la gestionarea și îndeplenirea documentației medicale de evidența primară a unităților serviciului de singe
 12. Formulare medicale la ordin nr. 828 din 31.10.2011
 13. Ordin nr. 1024. Cu privire la asigurarea serviilor transport de date în cadrul Sistemului Informațional Automatizat “Serviciul de Sînge”
 14. Ordinul Nr.1004 din 27.12.2011 Cu privire la reglementarea donarii de singe/componente sanguine si asigurarea institutiilor medico-sanitare cu componente si preparate sanguine
 15. Anexa la Ordinul Nr. 1004 din 27.12.2011
 16. Ordin nr. 673 din 29.06.2012 cu privire la modificarea algoritmelor de testare a sîngelui donat aprobați prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 637 din 05.08.2011