2012

  1. Anexă la ordinul Ministerului Sănătății nr. 673 din ”29” iunie 2012
  2. Ordinul nr. 1217 din 01.12.2012 Cu privire la reglementarea donarii de singe, componente sanguine si asigurarea institutiilor medico – sanitare cu componente si preparate sanguine pe anul 2013
  3. Ordinul nr. 1279 din 19.12.2012 Cu privire la responsabilitatile de acces abenificiarelor la Sistemul Informational Automatizat “Serviciul de Singe”
  4. Ordin nr. 345 din 09.04.2012. Cu privire la realizarea Programului Național privind securitatea transfuzională și autoasigurarea țarii cu produse sanguine pentru anii 2012-2016