2014

 1. Ordin nr 21 din 17.01.2014 Cu privire la aprobarea programului de evaluare externă a managementului calității centrelor, secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui în anul 2014
 2. Anexa la ordinul nr.21 din 17.01.2014
 3. Ordin nr.46 din 23.01.2014 Cu privire la documentarea procesului de realizare a investigațiilor la sterilitate.
 4. Ordin nr.47 din 23.01.2014 Cu privire la restabilirea activității de donare a sîngelui/componente sanguine a donatorilor suspendați
 5. Ordin nr.48 din 23.01.2014 Cu privire la modul de transmitere a informației medicale donatorului de sînge/componente sanguine
 6. Ordin nr.54 din 27.01.2014 Cu privire la confirmarea marcherilor infecțiilor hemotransmisibile în sîngele donat
 7. Ordin nr.85 din 07.02.2014 Cu privire la conferința de lansare a proiectului “Fortificarea capacităților securității hemotransfuzionale în Republica Moldova 2014-2016″
 8. Dispoziție nr. 79-d din 19.02.2014 Cu privire la distribuirea materialelor consumabile pentru activitatea unităților serviciului de sînge
 9. Dispoziție nr. 257-d din 22.05.2014 Cu privire la organizarea campaniei de donare a sîngelui
 10. Ordinul nr 459 din 30 05 2014 Cu privire la organizarea și desfășurarea Decadei de promovare a donării de sînge voluntare și a Zilei Mondiale a Donatorului de Sînge
 11. Ordinul nr 360 din 25.04.2014 Cu privire ia măsurile de prevenire a afecţiunilor hcmolitice
 12. Ordinul nr 460 din 02.06.2014  Cu privire la modificai ea anexei nr .l la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.360 din 25.04.2014 „Cu privire la măsurile de prevenire a afecţiunilor hemolit ice”
 13. Ordin nr 633 din 18.07.2014  Cu privire la modificarea anexei nr.3 la ordinul Ministerului Sănătății nr.l455 din 14 decembrie 2013  ,,Cu privire la reglementarea donării de singe/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente: sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2014”
 14. Dispoziția nr. 375d din 23.07.2014  Cu privire la investigarea donatorilor de sînge la markerii virusului leucemici umane cu celule T şi infecţiei cu virusul citomegalic
 15. ORDIN Nr. 878 din  04.09.2014 privind criteriile de performanţă pentru dispozitivele medicale in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale
 16. Ordin nr. 1476 din 22.12.2014 Cu privire la reglementarea donării de sînge și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2015
 17. Ordin nr.1499 din 30.12.2014 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității centrelor, secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2015
 18. Ordinul nr.897 din 08.09.2014  Cu privire la aplicarea”Algoritmului de determinare a antigenelor eritrocitare și anticorpilor eritrocitare și anticorpilor antieritricitari”