2015

 1. Ordin nr.93 din 22.02.2015 Cu privire la aprobarea „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi procesare în componente sanguine”
 2. Instrucțiunea cu privire la recoltarea sângelui și componentelor sanguine de la donatori în sistemul containerelor de plastic și metode automatizare
 3. Ordinul nr.91 din 12.02.2015 Cu privire Ia aprobarea „Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică”
 4. Nomenclatorul Naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică
 5. Ordin nr.92 din 12.02.2015  Cu privire la aprobarea Standardelor sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
 6. Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
 7. Ordinul nr.99 din 16.02.2015 Cu privire In aprobarea Dării de semnă privind activitatea Centrului (secţiei, cabinetului) de transfuzie a sîngelui (Formular Nr. 39 – sân), in redacţie nouă.
 8. Anexa nr.1 la ordinul nr.99 din 16.02.2015
 9. Ordinul nr.94 din 12.02.2015 Privind actualizarea Ghidului cu privire la prepararea, utilizarea și asigurarea calității componentelor sanguine, aprobat prin ordinul MS nr.105 din 23.04.2009 “Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate transfuzională”
 10. Ordinul nr.88 din 11.02.2015 Privind actualizarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr.62 din 01.02.2011 „Cu privire la trasabilitatca produselor sanguine”
 11. Ordinul nr 242 din 01.04.2015 Cu privire la modificarea anexei nr.1 la orinul Ministerului Sănătății nr.360 din 25.04.2014  ”Cu privire la măsurile de prevenire a afecțiunilor hemolitice”
 12. Ordinul nr.258 din 06.04.15 Cu privire la modificarea Ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 “Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora”
 13. Ordin nr.272 din 10.04.2015 Cu privire la modificarea anexei nr.3 la ordinul Ministerului Sănătății nr.1476 din 22.12.2014 “Cu privire la reglamentarea donării de sînge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2015″
 14. Ordinul nr. 412 din 29.05.2015 Cu privire la organizarea și desfășurarea Decadei de promovare a donării de sînge voluntare și a Zilei Donatorului de Sînge
 15. Ordinul nr.414 din 29.05.2015 Cu privire la completarea ordinului nr.828 din 31 octombrie 2011 “Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară”
  Anexa nr.1 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015
  Anexa nr.2 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015
  Anexa nr.3 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015
  Anexa nr.4 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015  
 16. Ordin nr.464 din 11.06.2015 |Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru organizarea asistenței  hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare
  Manualul de proceduri standarde pentru organizarea asistenței
  Anexa la ordinul nr.464 din 11.06.2015
 17. Ordin nr.465 din 11.06.2015 Cu privire la aprobarea Ghidului în imunohematologie
  Anexă  la ordinul 465 “GHID ÎN IMUNOHEMATOLOGIE”
 18. Ordin nr.447 din 09.06.2015 Cu privire la aprobarea Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sângelui și compatibilizarea sangvină pretransfuzională
  Anexa 1 la ordinul nr.447 din 09.06.2015
  Anexa 2  la ordinul nr.447 din 09.06.2015 
 19. Ordin nr.448 din 09.06.2015 Cu privire la actualizarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.220 din 02 aprilie 2010 “Cu privire la aprobarea algoritmelor de testare a sîngelui donat”
  Anexa la Ordin nr.448 din 09.06.2015
 20. Ordin nr.605 din 27.07.2015 “Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea activității secției, cabinetului de transfuzie a singeiui”
 21. Ordin nr.764 din 30.09.2015 “Cu privire la aprobarea Algoritmilor de realizare și documentare a controlului calității examinărilor imunohematologice”
 22. Dispozitie nr.610-d “Cu privire la modificarea și completarea Dispoziției nr.435-d din 02.09.2014″
 23. Dispozitie nr.622d “Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sîngelui”
 24. Dispozitie nr.683-d din 27.11.2015 Cu privire la distribuirea Ghidului de Imunohematologie și a Manualului de proceduri standard pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare
 25. Dispoziție nr.679-d din 26.11.2015 Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzionale
 26. Anexe(tabele) la Dispoziția nr.679-d din 26.11.2015 Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzionale
 27. Ordinul nr.942 din 11.12.2015 Cu privire la reglementarea donării de sînge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2016 (partea 1)
 28. Ordinul nr.942 din 11.12.2015 Cu privire la reglementarea donării de sînge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2016 (partea
 29. Ordinul nr.953 din 14.12.2015 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității centrelor, secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2016
 30. Ordin nr.93 din 22.02.2015 Cu privire la aprobarea „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi procesare în componente sanguine”
 31. Instrucțiunea cu privire la recoltarea sângelui și componentelor sanguine de la donatori în sistemul containerelor de plastic și metode automatizare
 32. Ordinul nr.91 din 12.02.2015 Cu privire Ia aprobarea „Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică”
 33. Nomenclatorul Naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică
 34. Ordin nr.92 din 12.02.2015  Cu privire la aprobarea Standardelor sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
 35. Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine
 36. Ordinul nr.99 din 16.02.2015 Cu privire In aprobarea Dării de semnă privind activitatea Centrului (secţiei, cabinetului) de transfuzie a sîngelui (Formular Nr. 39 – sân), in redacţie nouă.
 37. Anexa nr.1 la ordinul nr.99 din 16.02.2015
 38. Ordinul nr.94 din 12.02.2015 Privind actualizarea Ghidului cu privire la prepararea, utilizarea și asigurarea calității componentelor sanguine, aprobat prin ordinul MS nr.105 din 23.04.2009 “Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate transfuzională”
 39. Ordinul nr.88 din 11.02.2015 Privind actualizarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr.62 din 01.02.2011 „Cu privire la trasabilitatca produselor sanguine”