2017

1. Programul de distribuire a cotei serviciilor de înaltă performanță plasmofereză curativă acordate de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2017 asigurate de Compania Națională de Asigurări în Medicină

2. Ordin nr.54 din data de 26.04.2017 Cu privire la aprobarea Algoritmilor de testare a sîngelui donat

3. Ordin nr.55 din data de 26.01.2017 Cu privire la actualizarea Ordin nr. 47

4. Dispoziție nr. 96-d din data de 17.02.2017 Cu privire la organizarea seminarului 

5.Dispoziția nr. 110-d din data de 24.02.2017 cu privire la organizarea evenimentului de donare a sîngelui la nivel național

6. Dispoziția nr. 125-d din data de 01.03.2017 Cu privire la distribuirea materialelor consumabile și seturilor de alimentare pentru donatorii de sînge/componente sanguine pentru activitatea unităților serviciului de sînge

7. Dispoziție nr. 186-d din 30.03.2017 Cu privire la organizarea vizitei experților 

8. Dipoziție nr. 190-d Cu privire la lansarea Proiectului “Consolidarea serviciului de transfuzie a sîngelui în Republica Moldova pentru anii 2017-2019″

9. Dipoziție nr. 390-d Cu privire la modificarea anexei la distribuirea Imunoglobulinei umane anti-Rhezus

10. Dipoziție nr. 391-d Cu privire la distribuirea imunoglobulinei umane anti-Rhezus pentru perioada 2017-2018

11. Ordinul nr. 385 din 25.05.2017 Cu privire la organizarea și desfășurarea Decadei de promovare a donării de sînge voluntare

12. Dispoziție nr. 486-d din 10.07.2017 Cu privire la aprobarea indicatorilor managementului calității în asistența hemotransfuzională

13. Ordin nr.669 din data de 22.08.2017 Cu privire la organizarea Expoziției Internaționale Specializate “MoldMedizin&MolDent” în perioada 13-16 septembrie 2017

14. Ordinul nr. 688 din data de 15.09.2017 Cu privire la normele de alimentare  a donatorilor  de sînge  și componente sanguine

15. Ordin nr. 830 din data de 31.10.2017 Cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1008 din 16.12.2016

16. Ordin nr. 916 din data de 04.12.2017 Cu privire la reglementarea donării de sînge/componente sariguine şi asigurarea instituţiilor medico-sanitare cu domponente sanguine, preparate diagnostice şi biomedicale sanguine pentru anul 2018

17. Ordin nr. 934 din data de 05.12.2017 Cu privire la implementarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine  pentru anii 2017-2021