Indicatorii PCN

Dispoziție nr. 486-d din 10.07.2017 Cu privire la aprobarea indicatorilor managementului calității în asistența hemotransfuzională

Explicatie la indeplinirea indicatorilor PCN

1. PCN cardiochirurgie

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului cardiochirurgical (vicii congenitale ale adultului)

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului cardiochirurgical (totalizator)

2. PCN chirurgie

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului chirurgical, în chirurgia non-cardiacă (de transplant)

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului chirurgical, în chirurgia non-cardiacă (totalizator)

3. PCN ginecologie

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientei cu patologie ginecologică  (anexiale)

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientei cu patologie ginecologică (totalizator)

4. PCN obstetrica

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientei cu patologie ginecologică  (postpartum)

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale în obstetrică (totalizator)

5. PCN pediatrie

- Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului pediatric, patologie somatică (Alte)

Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului pediatric (totalizator)

6. PCN somatic

- Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului somatic (hemoragie digestivă superioară non-variceală)

- Indicatorii de monitorizare a asistenței hemotransfuzionale a pacientului somatic (totalizator)