Activitatea economică financiară a CNTS

1. Ordin nr. 454 din data de 29.03.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calcularea costului serviciilor de recoltare sînge și componente sanguine donate, producere componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale din sînge uman donat

2. Programul Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine

3. Declarația de răspundere managerială

4. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială

5. Raport contabil Tr. II 2019

6. Raport contabil Tr. III 2019

7. Raport control intern managerial

8. Raport contabil Tr. IV 2019

9. Raport contabil Tr. II 2020

10. Raport contabil Tr. III 2020

11. Raport contabil Tr. IV 2020