Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

PLAN DE INTENȚIE ACHIZIȚII PUBLICE 2021

Dare de Seamă privind Realizarea Achiziţiilor Publice de Valoare Mică 2020

ACHIZIȚII.MD

MTENDER.GOV.MD

 

1. Servicii de colectare, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

Anunț de participare

Decizie

Dare de seamă

2. Produse petroliere pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

Anunț de participare

Decizie

Dare de seamă

3. Set pentru alimentarea donatorilor de sînge uman

Anunț de participare