Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

PLAN DE INTENȚIE ACHIZIȚII PUBLICE 2019

ACHIZIȚII.MD

MTENDER.GOV.MD

1. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 33600000-6 cu privire la produse farmaceutice

- Fișa de date FDA

- Decizie

2.  LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 15000000-8 cu privire la privire la alimente, băuturi, tutun și produse conexe

- Anunț de participare

- Fișa de date FDA

- Decizie

- Darea de seamă

- Decizie ANSC

3. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 33600000-6 cu privire la produse farmaceutice repetat

- Anunț de participare

- Fișa de date FDA

Dare de seamă

- Decizie

4. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 33100000-l cu privire la piese de schimb pentru echipamente medicale repetat

- Anunț de participare

- Documentația standard

- Dare de seamă

- Decizie

5. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 45260000-7 cu privire la lucrări de reparații a acoperișului la clădirea CNTS din mun. Bălți

- Anunț de participare

- Documentația standard

- Dare de seamă

- Proces verbal evaluare

Proces verbal evaluare II

Proces verbal evaluare III

- Decizie 

Decizie II

Decizie III

6. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 71242000-6 cu privire la Servicii de proiectare pentru lucrări de reconstrucție a secției de producere a preparatelor sanguine a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, str. Gheorghe Asachi 65, mun. Chișinău

- Anunț de participare

- Documentația standard

- Proces verbal evaluare

- Decizie

7. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 15000000-8 cu privire set pentru alimentarea donatorilor de sânge uman

- Anunț de participare

- Documentația standard