Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

PLAN DE INTENȚIE ACHIZIȚII PUBLICE 2021

ACHIZIȚII.MD

MTENDER.GOV.MD

 

1. Servicii de colectare, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

Anunț de participare

Decizie

Dare de seamă

2. Produse petroliere pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021

Anunț de participare

Decizie

Dare de seamă

3. Set pentru alimentarea donatorilor de sînge uman

Anunț de participare