Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

DARE DE SEAMĂ 2019

PLAN DE INTENȚIE ACHIZIȚII PUBLICE 2020

ACHIZIȚII.MD

MTENDER.GOV.MD

 

1. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV: 15000000-8 cu privire set pentru alimentarea donatorilor de sânge uman

- Anunț de participare

- Documentația standard

- Decizie

2. CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI (COP) privind achiziționarea produselor petroliere pentru necesitățile anului 2020

- Anunț de participare

- Documentația standard

- DECIZIE

- DECIZIE II

3. Servicii de colectare,transportare,tratare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2020.

- Anunț de participare

- Documentația standard

- DECIZIE

- DECIZIE II

4.  ANUNT DE PARTICIPARE privind achizilionarea: set репtru alimentarea donatorilor de sînge umаn, repetat рrin рrосеdurа de achiziție: licitație deschisă

- Anunț de participare

- Documentația standard

- Operatorilor economici I

- Operatorilor economici II