Activitatea de bază

1. Ordin nr. 13-O din data de 28.03.2017 Cu privire la modul de comunicare și informare urgentă a Ministerului Sănătății despre situația excepțională

2. Algoritmul de informare  urgentă a Ministerului Sănătății despre situații excepționale de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui

3. Informația urgentă pentru Ministerul Sănătății în declanșarea sau pericol de declanșare  a situațiilor excepționale  raportată de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui

4. Nomenclatorul situațiilor excepționale 

5. Ordin nr. 95-O din data de 18.12.2018 Cu privire la aprobarea programului de activitate a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2019

6. Programul de activitate al Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2019

7. Ordin nr. 251-O din data de 01.11.2019 Cu privire la unele măsuri de consolidare a integrității instituționale

8. Ordin nr. 5 din data de 23.01.2019 Cu privire la controlul intern managerial

9. ANEXĂ – Ordin nr. 4 din data de 09.01.2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială

10. Ordin nr. 156-O din data de 29.07.2019 Cu privire la modificarea programului de activitate a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2019

11. Ordin nr. 157-O din data de 29.07.2019 Cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 81-O din data de 19.12.2017

12. Declarația de răspundere managerială