Securitatea datelor cu caracter personal

Centrul Naţional de Trasfuzie a Sîngelui în organizarea activităţii de donare a sîngelui aplică Legislaţia în domeniul securităţii datelor cu caracter personal:

1. LEGE Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

2. HOTĂRÎRE Nr. 1123 din  14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

3. Ordin nr. 1024. Cu privire la asigurarea serviciilor transport de date în cadrul Sistemului Informațional Automatizat “Serviciul de Sînge”

4. Ordinul nr. 1279 din 19.12.2012 Cu privire la responsabilitățile de acces a benificiarelor la Sistemul Informational Automatizat “Serviciul de Sînge”

5. Ordin nr. 21~0 din 29.02.2012 Cu privire la modificarea conţinutului anexelor la ordinul nr. 76-O din 23.07.2010

6. POLITICA de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui

7. REGULAMENT cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal în sistemul informațional automatizat Serviciului de Sînge  ”CTS Manager” în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

8. REGULAMENT cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal în cadrul Serviciul Resurse Umane

9. Ordin nr. 35-O din 04.04.2016  Cu privire la responsabilitățileîn realizarea politicii de securitate a datelor cu caracter personal

10. Ordin nr. 156-O din 08.10.2015  Cu privire la atribuirea responsabilității și acces la aplicațiile Sistemului Informațional Automatizat  ”Serviciul de Sînge” 

 

Responsabil de organizarea politicii în securitatea datelor cu caracter personal este domnul Andrei Gheorghița – Şef Serviciu Juridic.

Tel. 022-109051