Activitatea economică financiară a CNTS

1. Ordin nr. 403 din data de 29.03.2019 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora

2. Declarația de răspundere managerială 2021

3. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială

4. Raport contabil Tr. II 2020

5. Raport contabil Tr. III 2020

6. Raport contabil Tr. IV 2020

7. Ordin nr. 258 din data de 29.03.2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din data de 29 martie 2019 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora.