Centrul național de transfuzie a sângelui

International normative acts

List of International Blood Service Acts.


 

 

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/98/CE din 27 ianuarie 2003 „Privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE”;

 

Directiva Comisiei Europene 2005/61/CE din 30 septembrie 2005 „De punere în aplicarea  Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de trasabilitate şi notificarea reacţiilor adverse şi de accidente grave”;

 

Directiva Comisiei Europene 2005/62/CE din 30 septembrie 2005 „De punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele şi specificaţiile referitoare la un sistem de calitate pentru serviciile de transfuzie de sânge”;

 

Directiva Comisiei Europene 2004/33/CE din 22 martie 2004 „De punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componente sanguine”;

 

European Guide  21st edition 2023 Guide to the preparation, use and quality assurance of BLOOD COMPONENTS;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_1-50.ro; 

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_51-100.ro; 

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_101-150.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_151-200.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_201-250.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_251-300.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_301-350.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_351-400.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_401-450.ro;

 

Ghid European ediția 2023 Ghid pentru pregătirea, utilizarea și asigurarea calității Componentelor Sanguine pag_451-sfârșit.ro;