Centrul național de transfuzie a sângelui

Actele ministerului sănătății ce reglementează activitatea de donare și transfuzie de sânge

Ordin nr. 316 din anul 2007 Cu privire la implimentarea Sistemuluide ca calitate in Serviciul de Singe

Ordin nr. 105 din 23.04.2009 cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzională

Ordin nr. 161 din data de 10.06.2009 Cu privire la aprobarea indicatorilor de monitorizare și evaluare a activităților Serviciului de Sînge

Ordin nr.62 din 01.02.11 Cu privire la trasabilitatea produselor sanguine

Ordin nr.381 din 13.05.2011 Cu privire la autorizarea importului/exportului de produse sanguine.

Ordin nr. 828. Cu privire la aprobarea formularelor de evidența medicală primară din 31.10.2011

Documentația medicală de evidență primară a instituțiilor serviciului de singe

Nota explicativă la gestionarea și îndeplenirea documentației medicale de evidența primară a unităților serviciului de singe

Ordin_nr.1060_din 30.09.2013-Cu privire la aprobarea actelor normative privind sterilitatea produselor sanguine umaen si solutiilor perfuzabile

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.1

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.2

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.3

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.4

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.5

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.6

Ordinul nr.1099 din 09.10.2013 Cu privire la procedura de evaluare a centrului, secției și cabinetului de transfuzie a sîngelui.

Anexa nr.1 Odinul Ministerului Sănătății nr.1099 din 09.10.2013 RAPORT DE AUDIT MEDICAL INTERN PENTRU CENTRUL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI.

Anexa nr.2 Ordinul Ministerului Sănătății nr.1099 din 09.10.2013 RAPORT DE AUDIT MEDICAL INTERN PENTRU SECȚIA DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI.

Anexa nr.3 Ordinul Ministerului Sănătății nr.1099 din 09.10.2013 RAPORT DE AUDIT MEDICAL INTERN PENTRU CABINETUL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI

Anexa la ordinul nr.21 din 17.01.2014

Ordin nr.46 din 23.01.2014 Cu privire la documentarea procesului de realizare a investigațiilor la sterilitate.

Ordin nr. 47 din data de 23.01.2014 Cu privire la restabilirea activității de donare a sîngelui/componentelor sanguine a donatorilor suspendați

Ordin nr.93 din 22.02.2015 Cu privire la aprobarea „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi procesare în componente sanguine”

Ordinul nr.91 din 12.02.2015 Cu privire Ia aprobarea „Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică”

Nomenclatorul Naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică

Ordin nr.92 din 12.02.2015 Cu privire la aprobarea Standardelor sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine

Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine

Ordinul nr.94 din 12.02.2015 Privind actualizarea Ghidului cu privire la prepararea, utilizarea și asigurarea calității componentelor sanguine, aprobat prin ordinul MS nr.105 din 23.04.2009 „Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate transfuzională”

Ordin nr. 413 din data de 29.05.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea activității Laboratorului de referință și regional în imunohematologie

Ordinul nr.414 din 29.05.2015 Cu privire la completarea ordinului nr.828 din 31 octombrie 2011 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară”

Anexa nr.1 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015

Anexa nr.2 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015

Anexa nr.3 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015

Anexa nr.4 la Ordinul nr.414 din 29.05.2015

Ordin nr.464 din 11.06.2015 |Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare

Manualul de proceduri standarde pentru organizarea asistenței

Ordin nr.465 din 11.06.2015 Cu privire la aprobarea Ghidului în imunohematologie

Anexă la ordinul 465 „GHID ÎN IMUNOHEMATOLOGIE”

Ordin nr.447 din 09.06.2015 Cu privire la aprobarea Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sângelui și compatibilizarea sangvină pretransfuzională

Anexa 1 la ordinul nr.447 din 09.06.2015

Anexa 2 la ordinul nr.447 din 09.06.2015

Ordin nr.448 din 09.06.2015 Cu privire la actualizarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.220 din 02 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea algoritmelor de testare a sîngelui donat”

Anexa la Ordin nr.448 din 09.06.2015

Ordin nr.605 din 27.07.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea activității secției, cabinetului de transfuzie a singeiui”

Ordin nr.764 din 30.09.2015 „Cu privire la aprobarea Algoritmilor de realizare și documentare a controlului calității examinărilor imunohematologice”

Dispozitie nr.610-d „Cu privire la modificarea și completarea Dispoziției nr.435-d din 02.09.2014”

Dispozitie nr.683-d din 27.11.2015 Cu privire la distribuirea Ghidului de Imunohematologie și a Manualului de proceduri standard pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare

Dispoziție nr.679-d din 26.11.2015 Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzionale

Anexe(tabele) la Dispoziția nr.679-d din 26.11.2015 Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzionale

Instrucțiunea cu privire la recoltarea sângelui și componentelor sanguine de la donatori în sistemul containerelor de plastic și metode automatizare

Ordinul nr.91 din 12.02.2015 Cu privire Ia aprobarea „Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică”

Nomenclatorul Naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică

Ordin nr.92 din 12.02.2015 Cu privire la aprobarea Standardelor sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine

Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine

Ordinul nr.94 din 12.02.2015 Privind actualizarea Ghidului cu privire la prepararea, utilizarea și asigurarea calității componentelor sanguine, aprobat prin ordinul MS nr.105 din 23.04.2009 „Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate transfuzională”

Ordinul nr.88 din 11.02.2015 Privind actualizarea ordinului Ministerului Sănătăţii nr.62 din 01.02.2011 „Cu privire la trasabilitatca produselor sanguine”

Dispoziție nr. 406d din 24,06,2016 Cu privire la organizarea vizitei experților

Dispoziție nr. 781-d din 02.12.16 – Privind distribuirea panourilor de informare în promovarea donării de sînge voluntare și neremunerate

Ordin nr. 993 din data de 14.12.2016 Cu privire la abrogarea unor acte normative

Ordinul nr. 1070 din data de 30.12.2016 Cu privire la organizarea alimentației donatorilor de sînge și componente sanguine

Ordin nr.55 din data de 26.01.2017 Cu privire la actualizarea Ordin nr. 47

Dispoziție nr. 186-d din 30.03.2017 Cu privire la organizarea vizitei experților

Dipoziție nr. 190-d Cu privire la lansarea Proiectului „Consolidarea serviciului de transfuzie a sîngelui în Republica Moldova pentru anii 2017-2019”

Dispoziție nr. 486-d din 10.07.2017 Cu privire la aprobarea indicatorilor managementului calității în asistența hemotransfuzională

Ordinul nr. 688 din data de 15.09.2017 Cu privire la normele de alimentare a donatorilor de sînge și componente sanguine

Ordin nr. 934 din data de 05.12.2017 Cu privire la implementarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021

Ordin nr. 671 din data de 29 mai 2018 Cu privire la aprobarea Algoritmului de diagnostic bazat pe detectare, identificare și aprecierea titrului anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni)

Registru de evidenţă a examinărilor la anticorpii antieritrocitari

Algoritmul de diagnostic

Ordin nr. 825 din date de 02 iulie 2018 Cu privire la aprobarea Algoritmelor de testare a sângelui donat

Algoritmul de diagnostic de laborator

Ordin nr. 1186 din data de 18 octombrie 2018 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național „Managementul transfuzional și de resuscitare volemică al hemoragiilor obstetricale masive”

PCN patologie somatică Prezentare

PCN patologie somatică Protocol

PCN cardiochirurgia Prezentare

PCN cardiochirurgia Protocol

PCN chirurgia Prezentare

PCN chirurgia Protocol

PCN ginecologia Prezentare

PCN ginecologia Protocol

PCN obstetrica Prezentare

PCN obstetrica Protocol

PCN pediatrie Prezentare

PCN pediatrie Protocol

Ordin nr. 160 de la data de 06.02.2019 Cu privire la modificarea anexei unor ordine

Dispoziție nr. 185d din data de 06.06.2019 Cu privire la distribuirea Imunoglobulinei umane anti-Rhezus pentru anii 2019-2021

Ordin nr. 1307 de la data de 14.11.2019 Cu privire la reglementarea donării voluntare de sînge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico – sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2020

Ordin nr. 1414 din data de 10.12.2019 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sângelui pe anul 2020

Ordinul MSMPS nr. 1491 din 27.12.2019 Cu privire la dispozitivele medicale de diagnostic in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale şi criteriile de eligibilitate a acestora

Ordin nr. 1520 din data de 31.12.2019 Cu privire la implimentarea Sistemului Informațional Automatizat Serviciul de Sînge © 2023 CNTS Propulsat de WordPress

Ordin nr. 483 din data de 20.05.2020 Cu privire la asistenta hemotransfuzională în perioada stării de urgență în sănătate publică provocată de infecția COVID-19

Ordin nr. 623 din data de 06.07.2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din 29 martie 2019 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora”

Ordin nr. 644 din data de 10.07.2020 Cu privire la aprobarea Algoritmilor de conduită în managementul reacțiilor posttransfuzionale

Ordin nr. 668 din data de 17.07.2020 Cu privire la modificarea ordinului nr. 1520 din 31 decembrie 2019 „Cu privire la implementarea Sistemului Informațional Automatizat Serviciul de Sînge”

Dispoziție nr. 317-d din data de 23.07.2020 Cu privire la evaluarea externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pe anul 2020 în condițiile situației de urgență în sănătate publică

Memoriu explicativ audit intern și extern CTS

Memoriu explicativ audit intern și extern STS

Ordin nr. 773 din date de 24.08.2020 Cu privire la organizarea sistemului de hemovigilență

Raport statistic de ramură

Îndrumare metodică

Ordin MSMPS nr.196 din 27.02.2020

Ordin MSMPS nr.494 din 25.05.2020

Ordin MSMPS nr.495 din 25.05.2020

Ordin MSMPS nr.774 din 24.08.2020

Ordin MSMPS nr.795 din 26.08.2020

Ordin MSMPS nr.879 din 25.09.2020

Ordin MSMPS nr.906 din 30.09.2020

Ordin MSMPS nr.912 din 06.10.2020

Ordin MSMPS nr.914 din 06.10.2020

Ordin MSMPS nr.947 din 15.10.2020

Ordin MSMPS nr.1115 din 01.12.2020

Ordin nr. 1044 din data de 11.11.2020 Cu privire la reglementarea donării voluntară de sînge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2021

Ordin nr. 1171 din data de 10.12.2020 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pe anul 2021

Ordin nr. 1309 din data de 30.12.2020 Cu privire la abrogarea unor ordine

Ordin Nr. 144 din data de 23.02.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sîngelui la nivel național

Ordin Nr. 139 din data de 19.02.2021 Cu privire la organizarea ședinței de totalizare a activității serviciului de sînge

Dispoziție Nr. 181-d din data de 22.03.2021 Cu privire la organizarea conferinței on-line „Managementul recrutării populației la donarea voluntară și sistematică de sânge/componente sanguine”

Ordin nr. 258 din data de 29.03.2020 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din data de 29 martie 2019 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora.

Dispoziție Nr. 147-d din data de 12.03.2021 Cu privire la distribuirea materialelor consumabile seturilor de alimentare pentru donatorii de sînge/componente sanguine pentru activitatea unităților serviciului de sînge.

Ordin nr. 467-O din data de 09.04.2021 Cu privire la aprobarea tarifelor serviciilor medico-sanitare contra plată oferite de Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Dispoziție nr. 325-d Cu privire la rezultatele Studiului de evaluare cunoștițe, atitudini și practici privind donarea voluntară și neremunerată de sînge/componente sanguine

Dispoziție Nr. 365-d din data de 20.05.2021 Cu privire la organizarea Evenimentului de donare voluntară a sîngelui în rîndul reprezentanților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Ordin nr. 955 din data de 15.10.2021 Cu privire la reducerea riscului de incendii și altor situații de urgență legate de exploatarea obiectelor industrial periculoase/recipientelor sub presiune/surselor de gaze și oxigen medical în cadrul instituțiilor medico-sanitare

Ordin nr. 1037 din data de 12.11.2021 Cu privire la reglementarea donării voluntară de sânge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico – sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2022

Dispoziția nr. 883-d din data de 19.11.2021 Cu privire la realizarea Studiului de evaluare cunoștințe, atitudini și practici privind aplicarea clinică a produselor sanguine în tratamentul maladiilor, utilizarea rațională a produselor sanguine și hemovigilența de către personalul medical din cadrul instituțiilor prestatoare de servicii medicale spitalicești

Ordin nr. 1110 din data de 29.11.2021 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sîngelui pentru anul 2022

Ordin nr. 1117 din data de 01.12.2021 Cu privire la elaborarea Programului național

Ordin nr. 1160 din data de 14.12.2021 Cu privire la aprobarea Ghidului privind organizarea evenimentului de donare voluntară a sângelui și componentelor sanguine în cadrul colectelor mobile

Ordin Nr. 97 din data de 08.02.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sîngelui „Donăm sînge, donăm din inimă, dăruim viață!”

Ordin Nr. 144 din data de 23.02.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sîngelui la nivel național

Ordin Nr. 171 din data de 03.03.2021 Cu privire la organizarea evenimentului de donare voluntară a sîngelui „Donează sînge, donează viață!”

Ordin Nr. 279 din data de 02.04.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sîngelui „Donăm sînge, donăm din inimă, dăruim viață!”

Dispoziție Nr. 275-d din data de 21.04.2021 Cu privire la organizarea evenimentului de donare voluntară a sîngelui cu genericul ,,Sîngele ne unește pe toți! Aviația susține viața!”

Ordin Nr. 819 din data de 09.09.2021 Cu privire la organizarea evenimentului de donare voluntară a sîngelui ,,Donează o picătură de viață!”

Dispoziție Nr.713-d din data de 24.09.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare voluntară a sîngelui în cadrul Inspectoratului General de Carabinieri

Dispoziție Nr.719-d din data de 27.09.2021 Cu privire la organizarea Evenimentului de donare voluntară a sîngelui în rîndul reprezentanților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială ,,Fulger”

Dispoziție Nr. 727-d din data de 29.09.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare voluntară a sîngelui în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova

Dispoziție Nr.751-d din data de 06.10.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare voluntară a sîngelui în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Ordin nr. 992 din data de 26.10.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare voluntară a sîngelui de comun cu Administrație Națională a Penitenciarelor

Ordin Nr. 943 din data de 12.10.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare voluntară de sînge în cadrul Inspectoratului General al Poliției

Ordin nr. 1066 din data de 22.11.2021 Cu privire la organizarea Campaniei de donare a sângelui

Ordin MS Nr. 184-d din data de 04.03.2022 Cu privire la organizarea conferințelor on-line

Dispoziție MS Nr. 560-d din data de 08.07.2022 Cu privire la organizarea evenimentului de donare voluntară a sângelui

Ordin nr. 1187 din data de 16.12.2022 Cu privire la programul de evaluare externă a managementului calității secțiilor și cabinetelor de transfuzie a sângelui pantru anul 2023

Ordin nr. 1187 din data de 16.12.22

Dispozitia Ministerului Sanatatii nr.93 din 21.02.2023

Ordin nr.493-0 din 30.03.2023 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine si costul acestora.

ZMDS Or MS 442 din 18.05.2023

ORDIN 945 din 11.10.2022 aprobarea RS pentru anul 2022

Ordinul-MS program donari+PS 2023 nr.-1179-din-15.12.2022

Ordinul MS nr.1223 din 26.12.2022

PCN-250 Management hemoragii chirugie

Ordinul MS nr.1227 din 26.12.2022

PCN-253 Management hemoragii somatic

Ordinul MS nr.1228 din 26.12.2022

PCN-254 Management hemoragii obstetrica

Ordinul MS nr.1229 din 26.12.2022

PCN-252 Management hemoragii cardiochirurgie

Ordinul MS nr.1230 din 26.12.2022

PCN-251 Management hemoragii ginecologie

Ordinul MS nr.1231 din 26.12.2022

Ghidul pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii componentelor sanguine

Compendium metodelor de control al calităţii

Ghidul privind organizarea preparării şi utilizării sîngelui autolog

Lista formularelor documentatiei medicale

Ordin MS nr. 1279 din 19.12.2012 Cu privire la responsabilitățile de acces SIA Serviciul de Sange