2009

  1. Ordin nr. 316 din anul 2007 Cu privire la implimentarea Sistemuluide ca calitate in Serviciul de Singe
  2. Compendium Metodelor de control a calităţii preparatelor imunobiologice din sânge(fizico-chimice, imunochimice, biologice şi cercetările hemostazei).
  3. Ordin nr. 105 din 23.04.2009 cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzională
  4. Ghidul privind organizarea evenimentului de donare a sîngelui în cadrul colectelor mobile
  5. Ghid privind organizarea preparării şi utilizării sângelui autolog şi componentelor lui.
  6. Ghid pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii componentelor sanguine.