Centrul național de transfuzie a sângelui

Actele ministerului sănătății ce reglementează activitatea de donare și transfuzie de sânge

Ordin MS nr.316 din 02.08.2007 Cu privire la implementarea sistemului de calitate în serviciul de sange

Ordin MS nr.105 din 23.04.2009 Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzională

Ordin nr.62 din 01.02.11 Cu privire la trasabilitatea produselor sanguine

Ordin nr.381 din 13.05.2011 Cu privire la autorizarea importului/exportului de produse sanguine.

Ordin nr. 828. Cu privire la aprobarea formularelor de evidența medicală primară din 31.10.2011

Ordin MS nr.1060 din 30.09.2013 Cu privire la aprobarea actelor privind sterilitatea produselor sanguine

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.1

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.2

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.3

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.4

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.5

Instructiunea privind controlul la sterilitate a produselor sanguine umane si solutiilor perfizabile_Anexa_nr.6

Ordin MS 1099 din 09.10.2013 Cu privire la evaluare a centrului, sectiei si cabinetului de transfuzie a sangelui (1)

Anexa nr.1 Odinul Ministerului Sănătății nr.1099 din 09.10.2013 RAPORT DE AUDIT MEDICAL INTERN PENTRU CENTRUL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI.

Anexa nr.3 Ordinul Ministerului Sănătății nr.1099 din 09.10.2013 RAPORT DE AUDIT MEDICAL INTERN PENTRU CABINETUL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI

Ordin nr.46 din 23.01.2014 Cu privire la documentarea procesului de realizare a investigațiilor la sterilitate.

Ordin nr. 47 din data de 23.01.2014 Cu privire la restabilirea activității de donare a sîngelui/componentelor sanguine a donatorilor suspendați

Dispozitia Ministerului Sanatatii nr.93 din 21.02.2023

Ordin nr.493-0 din 30.03.2023 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine si costul acestora.

ZMDS Or MS 442 din 18.05.2023

ORDIN 945 din 11.10.2022 aprobarea RS pentru anul 2022

Ordinul-MS program donari+PS 2023 nr.-1179-din-15.12.2022

Compendium metodelor de control al calităţii

Ghidul privind organizarea preparării şi utilizării sîngelui autolog

Lista formularelor documentatiei medicale

Ordin MS nr. 1279 din 19.12.2012 Cu privire la responsabilitățile de acces SIA Serviciul de Sange

Ordin MS nr. 48 din 23.01.2014 Cu privire la modul de transmitere a informației medicale donatorului

Ordin MS nr. 161 din 10.06.2009 Cu privire la aprobarea indicatorilor Serviciului de Sânge

Ordin MS 88 of 2015 Actualizare ordin 62 din 2011 trasabilitatea produse sanguine

Ordin MS 91 din 12.02.2015 Cu privire Ia aprobarea Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane

Nomenclatorul naţional al produselor sanguine umane

Ordin MS 92 din 12.02.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine.pdf

Standardele sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor sanguine.pdf

Ordin MS 93 din 12.02.2015 Cu privire la aprobarea „Instrucţiunilor de recoltare procesare sange.pdf

Instructiunea recoltare procesare singe.pdf

Ordinul MS nr 94 din 12.02.2015 actualizarea Ghidului producere produse sanguine.pdf

Ghid preparare utilizare produse sanguine 2015.pdf

Ordin MS 413 din 29.05.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului Laboratorului de referinţă imunohematologie.pdf

Ordin MS 414 din 29.05.2015 Cu privire la completarea ordinului nr. 828 din 31.10.2011.pdf

Anexa nr.1 la ordin MS 414 din 29.05.2015.pdf

Anexa nr.2 la ordin MS 414 din 29.05.2015.pdf

Anexa nr.3 la ordin MS 414 din 29.05.2015.pdf

Anexa nr.4 la ordin MS 414 din 29.05.2015.pdf

Ordin MS 447 din 09.06.2015 Cu privire la aprobarea Algoritmilor cercetare imunohematologică și compatibilizarea sangvină.pdf

Algoritm cercetare imunohematologica_pacienti.pdf

Algoritm compatibilitate sanguina pretransfuzionala.pdf

Ordin MS 464 din 11.06.2015 Cu privire la aprobarea Manualului de PSO pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale.pdf

Manual de PSO pentru organizarea asistentei hemotransfuzionale.pdf

Ordin MS 465 din 11.06.2015 Cu privire la aprobarea Ghidului în imunohematologie.pdf

Ghid în imunohematologie.pdf

Ordin MS 605 din 27.07.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea activității secției, cabinetului de transfuzie a singeiui.PDF

Ordin MS 764 din 30.09.2015 Cu privire la aprobarea Algoritmilor de realizare şi documentare a controlului calităţii examinărilor imunohematologice.pdf

Dispozitie MS nr.679-d din 26.11.2015 Cu privire la unele măsuri de fortificare a securităţii hemotransfuzionale.pdf

Ordin nr. 1070 din 30.12.2016 Cu privire la organizarea alimentației donatorilor.pdf

Ordin MS 55 din data de 26.01.2017 Cu privire la actualizarea ordin nr. 47din 2014 Cu privire la restabilirea activității de donare.pdf

Ordin 454 din 29.03.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului calcularea costului serviciilor de recoltare sânge, producere produse sanguine.pdf

Ordin MS 671 din 29.05.2018 Cu privire la aprobarea Algoritmului de diagnostic anticorpi antieritrocitari incompleţi la femei.pdf

Algoritm de diagnostic anticorpi antieritrocitari incompleţi la femei.pdf

Registru de evidenta a examinarilor la anticorpi antieritrocitari.pdf

Ordinul MS 825 din 02.07.2018 Cu privire la aprobarea algoritmelor de testare a sângelui donat.pdf

Ordin MS 160 din 06.02.2019 Cu privire la modificarea anexelor unor ordine.PDF

Ordin MS 403 din 29.03.19 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora.pdf

Ordin MS 1491 din 27.12.2019 Cu privire la criterii de eligibilitate a dispozitivelelor medicale pentru securitatea hemotransfuzionala (1).pdf

Anexa la ordin MS 1491 din 27.12.2019.pdf

Ordin MS 85 din 28.01.2020 Cu privire la normele de alimentare a donatorilor de sânge și component sanguine.pdf

Ordin MS 644 din 10.07.2020 Cu privire la aprobarea Algoritmilor în managementul reacțiilor posttransfuzionale.pdf

anexa 1_Clasificarea reactiilor posttransfuzionale.pdf

Anexa 2 Algoritm reactii posttransfuzionale.pdf

Anexa 3_reactii acuta hemolitica management.pdf

Anexa 4_reactii acuta febril¦ management.pdf

Anexa 5_reactii acuta TRALI management.pdf

Anexa 6_reactii acuta alergic¦ management.pdf

Anexa 7_reactii acuta bacteriana management.pdf

Anexa 8_reactii acuta embolie aeriana management.pdf

Anexa 9_reactii acuta TACO management.pdf

Anexa 10_reactii acuta hipocalcemia management_1.pdf

Anexa 11_reactii acuta hipotermia management.pdf

Ordin MS1160 din 14.12.2021 Cu privire la aprobarea Ghidului privind organizarea evenimentului de donare voluntară a sângelui.pdf

Ordin MS 1223 din 26.12.2022 Cu privire la aprobare Protocolului clinic național „Managementul hemoragiilor severe la pacientul chirurgical.pdf

PCN-250 Managementul hemoragiilor severe la pacientul chirurgical.pdf

Ordin MS nr.1226 din 26.12.2022 Cu privire la aprobare Ghidului național „Siguranța chirurgicală a pacientului în sala de operație”.PDF

Ghid național „Siguranța chirurgicală a pacientului în sala de operație”.pdf

Ordin MS nr.1227 din 26.12.2022 Cu privire la aprobare Protocolului clinic național „Managementul hemoragiilor severe la pacientul somatic.pdf

PCN-253-Managementul hemoragiilor severe la pacientul somatic.pdf

Ordin MS 1228 din 26.12.2022 Cu privire la aprobare Protocolului clinic național „Managementul hemoragiilor obstetricale”.pdf

PCN-254 Managementul hemoragiilor obstetricale.pdf

Ordin MS 1229 din 26.12.2022 Cu privire la aprobare Protocolului clinic național „Managementul transfuzional la pacientul cardiochirurgical”.pdf

PCN-252-Managementul-hemoragiilor-la-pacientul-cardiochirurgical.pdf

Ordin MS 1230 din 26.12.2022 Cu privire la aprobare Protocolului clinic național „Managementul hemoragiilor ginecologice.pdf

PCN-251 Managementul hemoragiilor ginecologice.pdf

Ordin MS 1231 din 26.12.2022 Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național „Managementul hemoragiilor severe în pediatrie”.pdf

PCN-247-Managementul-hemoragiilor-severe-în-pediatrie.pdf

MS ordin nr 859 din 12.10.2023

Ordin MS 1171 21.12.23 Reglementarea donarii 2024

Ordin MS nr. 1133 din 19.12.2023 Comitet hemovigilenta.pdf

Ordin nr. 1187 din data de 16.12.22

Ordin MS 1210 28.12.2023 Cu privire la implementarea Programului National securitatea transfuzionala 2023-2027

Ordinul MS nr.122 din 31.01.2024 Cu privire la aprobarea programului de audit medical extern 2024

Anexa Nr.2 Ordinul Ministerului Sănătății nr.1099 din 09.10.2013 RAPORT DE AUDIT MEDICAL INTERN PENTRU CENTRUL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI.

Anexa 12_reactii tardiva hemolitica management.pdf

Anexa 13_reactii tardiva grefa management.pdf

Anexa 14_reactii tardiva purpura management.pdf

Anexa 16_reactii tardiva supraincarcare cu Fe management.pdf

Anexa 15_reactii tardiva aloimunizarea management.pdf

Anexa 17_reactii tardiva infectie virala posttransfuzie.pdf

Ordin nr.317 Cu privire la modificarea Ordinului nr. 403 din 29 martie 2019 "Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora"

Ordinul MS și Regulamentul de organizare și funcționare CNTS

Ordin MS 773 din 24.08.2020 Cu privire la organizarea sistemului de hemovigilență

Ordinul MS nr.581 din 28.06.2024 Standardele sistemului de calitate pentru activitatea unităților serviciului de sânge