Centrul național de transfuzie a sângelui

Drepturile și obligațiile donatorilor

Drepturile Donatorului de sânge


 

Conform Legii Republicii Moldova privind drepturile și responsabilitățile Pacientului nr.263 - XVI din 27 octombrie 2005, lucrînd cu pacienții, lucrătorii medicali trebuie să respecte principiile de bază ale realizării drepturilor pacienților:

 • respectarea drepturilor fundamentale ale omului și a demnității ființei umane în domeniul ocrotirii sănătații
 • recunoasterea vieții umane, a sănatății omului ca valoare suprema;
 • orientarea spre menținerea vieții, a sanătații fizice si psihice a pacientului în procesul prestării serviciilor de sănătate;
 • respectarea valorilor morale si culturale ale pacientului, a convingerilor lui religioase și filozofice;
 • recunoașterea pacientului, iar în cazurile prevăzute de legislație, a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în calitate de participant principal la luarea deciziei privind intervenția medicală;

 

Conform art. 5 acestei legi, donatorul are urmatoarele drepturi:


 • atitudine respectuoasă și umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenență etnica, statut socio-economic, convingeri politice si religioase;
 • securitate vieții personale, integritate fizica, psihică și morală, cu asigurarea discreției în timpul acordării serviciilor de sănătate;
 • reducere a suferinței si atenuare a durerii, provocate de o îmbolnavire și/sau intervenție medicală, prin toate metodele si mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al știintei medicale si de posibilitatile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
 • opinie medicală alternativă și primirea recomandarilor altor specialiști, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), in modul stabilit de legislatie;
 • informații cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul si modalitatea de prestare a serviciilor respective;
 • examinare, tratament si întreținere în condiții adecvate normelor sanitaro-igienice;
 • informații exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament si recuperare, profilaxie, precum și la riscul potențial și eficiența terapeutică a acestora;
 • informație completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
 • exprimare benevolă a consimțământului sau refuzului la intervenție medicală și participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezența lege și de alte acte normative;
 • informație privind rezultatele examinării plîngerilor și solicitărilor, în modul stabilit de legislație;
 • atacare, pe cale extrajudiciară și judiciară, a acțiunilor lucrătorilor medicali și ale altor prestatori ai serviciilor de sănatate, precum si a funcționărilor responsabili de garantarea asistenței medicale și a serviciilor aferente în volumul prevazut de legislație;
 • îngrijire terminală demnă de o ființă umană;
 • despagubire a daunelor aduse sănătații, conform legislației.

Art. 6 prevede examinarea medicală obligatorie a persoanelor care donează benevol sînge, substanțe lichide biologice, organe si țesuturi, precum și efectuarea examinarii medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infectiei HIV/SIDA, a sifilisului și a tuberculozei la persoanele aflate în penitenciare.

Referitor la garantarea drepturilor sociale ale pacientului la asistența medicală, art. 8 al legii sus menționate se expune astfel:

 • În cazul în care prestatorii de servicii de sănătate sunt obligați să recurgă la selectarea de pacienți pentru anumite tipuri de tratament disponibile în numar limitat, selectarea se va face numai pe baza de criterii medicale aprobate de Ministerul Sănătații si Protecției Sociale.
 • Personalul medical nu este în drept să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decît prevăd reglementarile legale.

 

De-asemenea, toate datele privind identitatea și starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum și datele cu caracter personal sunt confidențiale și urmează a fi protejate și dupa moartea acestuia.