Centrul național de transfuzie a sângelui

Lista serviciilor medicale acordate populației în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicale