Centrul național de transfuzie a sângelui

Achiziții publice

Achiziţii publice și private

Mtender.gov.md

 

 

1. Servicii de colectare, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021


 

 

2. Produse petroliere pentru necesitățile Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru anul 2021


 

 

3. Set pentru alimentarea donatorilor de sînge uman


 

 

4. Achiziționarea Lucrărilor de reparație a Etajului II a Centrului Național de Transfuzie a Sângelui din strada Academiei 11, mun. Chișinău


 

 

5. Achiziționarea Lucrărilor de reparație a acoperișului la clădirea CNTS din str. Decebal 113, mun. Bălți


 

 

6. Achiziționarea Dispozitivelor medicale реntru realizarea controlului de calitate а condițiilor de рrоduсеrе рrераrаtе din sînge și а produselor finale репtru аnul 2021