Centrul național de transfuzie a sângelui

Securitatea datelor cu caracter personal

Centrul Naţional de Trasfuzie a Sângelui în organizarea activităţii de donare a sîngelui aplică Legislaţia în domeniul securităţii datelor cu caracter personal.

 

1. LEGE Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

 

2. HOTĂRÎRE Nr. 1123 din  14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

 

3. HOTĂRÎREA Nr. 201 din data de 28.03.2017 Cu privire la aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică

 

4. ORDIN Nr. 1279 din 19.12.2012 Cu privire la responsabilitățile de acces a benificiarelor la Sistemul Informational Automatizat “Serviciul de Sînge”

 

5. ORDIN Nr. 166-O din data de 16.08.2019 Cu privire la realizarea politicii de securitate a datelor cu caracter personal

 

6. POLITICA de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui

 

7. REGULAMENT cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal în sistemul informațional automatizat Serviciului de Sînge  „CTS Manager” în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

Notificarea CNPDCP

 

8. REGULAMENT cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal în cadrul Serviciul Resurse Umane

Notificarea CNPDCP

 

9. REGULAMENT cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal în cadrul Sistemului de Evidență Contabilă

*Notificarea CNPDCP

 

10. ORDIN Nr. 128-O din data de 23.09.2015 Cu privire la acordul informat

 

11. ORDIN MSMPS Nr. 791 din data de 01.07.2019 CU privire la unele măsuri pentru înregistrarea Ministerului și a prestatorilor de servicii medicale în calitate de operatori de date cu caracter personal, inclusiv a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de către acestea

 

12. ORDIN Nr. 169-O din data de 20.08.2019 Cu privire la aprobarea ți implementarea Politicii interne de securitate cibernetică în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

 

13. ORDIN nr. 156-O din 08.10.2015  Cu privire la atribuirea responsabilității și acces la aplicațiile Sistemului Informațional Automatizat  „Serviciul de Sînge” 

 

 

Responsabil de organizarea politicii în securitatea datelor cu caracter personal este – Şef Serviciu Juridic.

Tel. 022-109051