Centrul național de transfuzie a sângelui

Produse diagnostice Sanguine

a) serul standard  izohemaglutinant anti ABO;

 

Serul standard izohemaglutinant prezintă lichid transparent, colorat corespunzător apartenenţei de grup, ambalat în flacoane. Serul standard izohemaglutinant este pregătit din serul sanguin, care posedă o anumită apartenenţă de grup sanguin şi conţine corespunzător anticorpi (aglutinine) de grup. Serurile standarde sunt destinate determinării apartenenţei de grup sanguin a sistemului ABO.

Prezentarea preparatului diagnostic: serul se eliberează în truse, în cantităţi egale respectiv cîte 2 serii de grupele Oαβ (I) care va fi incolor, Aß (II) – va avea culoarea albastră, Bα(III) – va avea culoarea roză. Serul de grupa ABo(IV) se eliberează a cîte 1,25 ml la 15 ml de cantitatea totală de ser a celor trei grupe şi va avea culoarea gălbuie. Serul se eliberează în flacoane din sticlă.

Se păstrează la temperatura +4ºC – +8ºC. Termenul de valabilitate – pînă la 4 luni zile în formă ambalată, din momentul deschiderii flaconul se păstrează la aceeaşi temperatură 30 zile, notîndu-se data deschiderii.

 

b) serul standard  anti Rhezus;

 

Serul standard anti Rhezus prezintă lichid transparent, ambalat în flacoane. Serul standard anti Rhezus este pregătit din serul sanguin care conţine corespunzător anticorpi (aglutinine) de grup Rhezus. Serurile standarde sunt destinate determinării apartenenţei de grup sanguin a sistemului Rhezus, ţînîndu-se cont de specificaţia acestora dupa sistemul ABO.

Cu serurile anti-Rhezus de grupa O(I) se determină factorul Rhezus numai în eritrocite de grupa O(I), de grupa A(II) se determină factorul Rhezus în eritrocitele de grupa O(I) şi A(II). Cu serurile anti-Rhezus de grupa B(III) se determină factorul Rhezus în eritrocitele de  grupa O(I) şi B(III).

Prezentarea preparatului diagnostic: serul se eliberează în flacoane din sticlă a cîte 2-5 ml.

Serurile vor fi marcate pe etichetă respectiv cu două linii albastre pentru grupa A(II); cu trei linii roşii pentru grupa B(III); cu patru linii galbene pentru grupa AB( IV).

Se păstrează la temperatura +4ºC – +8ºC. Termenul de valabilitate – 4 luni zile, în forma ambalată, din momentul deschiderii flaconul se păstrează la aceiaşi temperatură 30 zile, notîndu-se data deschiderii.

 

c) serul universal anti Rhezus;

 

Serul universal anti Rhezus prezintă lichid transparent, ambalat în flacoane. Este pregătit din serul sanguin de grupa AB(IV) şi conţine corespunzător anticorpi (aglutinine) de grup Rhezus. Serurile standarde sunt destinate determinării apartenenţei de grup sanguin a sistemului Rhezus fără a ţine cont de aparatenenţa grupului sanguin.

Se păstrează la temperatura +4ºC – +8ºC. Termenul de valabilitate – 4 luni zile în forma ambalată, din momentul deschiderii flaconul se păstrează la aceiaşi temperatură 30 zile, notîndu-se data deschiderii.

 

d) eritrocitele standarde;

 

Eritrocitele standarde prezintă eritrocite care conţin combinaţii de aloantigeni şi sunt destinate pentru identificarea anticorpilor antieritrocitari în serul sîngelui examinat, ambalate în flacoane. Se pregătesc din concentrat eritrocitar – materie primă pentru producerea eritrocitelor standarde, preparat din sîngele recoltat de la donatori, structura antigenică a eritrocitelor fiind determinată în prealabil. Eritrocitele standarde sunt destinate pentru  identificarea anticorpilor antieritrocitari în serul sîngelui examinat.

Prezentarea preparatului diagnostic: eritrocitele standarde se eliberează în flacoane din sticlă. Eticheta va conţine informaţia privind structura    antigenică  a eritrocitelor.

Se păstrează la temperatura +4ºC – +8ºC. Termenul de valabilitate – pînă la 60 zile în formă ambalată, din momentul deschiderii se păstrează la aceiiaşi temperatură pînă la 7 zile, notîndu-se data deschiderii.