Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

PLAN DE INTENȚIE ACHIZIȚII PUBLICE 2018

1. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 17/04982 cu privire la colectarea , transportarea, tratarea și eliminarea deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

Model de contract

2. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 18/00017 cu privire la setul pentru alimentarea donarotilor de sînge uman

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

Model de contract

3. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 18/00175 cu privire la echipamentele pentru tehnologiile informaționale necesare activității serviciului de sînge

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

Model de contract

4. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 18/00846 din 13.03.2018 cu privire la serviciile de reparație a autoturismelor

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

Model de contract

5. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 18/01552 din 20.04.2018 cu privire la echipamentele pentru tehnologiile informaționale

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

Model de contract

6. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 18/01662 din 24.04.2018 cu privire la crearea Sistemului Informațional Automatizat Serviciul de Sînge

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

Model de contract

7. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 18/02302 din 29.05.2018 cu privire la Crearea Sistemului Informațional Automatizat Serviciul de Sînge

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Fișa de date FDA

8. LICITAȚIE PUBLICĂ Cod CPV 45260000-7 cu privire la lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții

(Data desfășurării – 05.11.2018 14:00, pe platforma mobilă M-Tender, ofertele urmează a fi prezentate prin intermediul 

https://achizitii.md/, https://yptender.md/, https://e-licitatie.md/ )

Pentru informații suplimentare, contactați: 060910084 – Anatol Bidiuc

- Fișa de date FDA

- Caiet de sarcini pentru cererea ofertei de preț

- Lista cu cantitățile de lucrări

- Scrisoare operatori economici

- Proces verbal al grupului de lucru