Achiziţii publice organizate în cadrul CNTS

1. Programul achizitiilor publice pe anul 2016

2. Informatie privind contractarea serviciilor si  achiziționarea de bunuri materiale conform necesităților anului 2016

3. Anunt de participare la procedura de achizitie a lucrarilor prin cererea ofertelor de preturi cu privire la reparația curentă a  încăperilor et. 1 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11

4. Licitație publică nr. 17/00119 din 03.02.2017 cu privire la achiziția setului pentru alimentarea donatorilor de sînge uman

5. ANUNȚ DE INTENȚIE

6. Cerere a ofertelor de prețuri nr. 17/00453 cu privire la achiziția serviciilor de colectare, transportare, tratare și eliminare a deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală

7.  Anunt de participare la procedura de achizitie publică de tip cerere a ofertelor de prețuri nr.17/00939 din 28.03.2017

8.  Anunt de participare la procedura de achizitie publică de tip cerere a ofertelor de prețuri nr.17/00996 din 31.03.2017

9.  Anunt de participare la procedura de achizitie publică de tip cerere a ofertelor de prețuri nr.17/02206 din 18.07.2017

- Lucrări de reparație în încaperile Laboratorului et.3

- Reparații curente în încaperea vestiarului CNTS

Lucrări de reparație curcntă a copertinelor CNTS

- Reparația curentă a încăperilor arhivei, spălătoriei și alte încăperi la CNTS

10. Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 17/03404 din data de 26.09.2017 cu privire la actualizarea Sistemului Informațional Automatizat “Serviciul de Sînge – CTS MANAGER”

11. Cerere a ofertelor de prețuri nr. 17/03433 din data de 26.09.2017 cu privire la reparația curentă a încăperilor et.3 la Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui, mun. Chișinău, str. Academiei 11

12. Anunț de participare la procedura de achiziție publică Nr. 17/03488 din data de 03.10.2017 cu privire la echipamentele pentru tehnologiile informaționale necesare pentru activitatea serviciului de sînge în realizarea obiectivului “Actualizarea bazei tehnico-materiale a Sistemului Automatizat Serviciul de Sînge CTS Manager”

- Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri/servicii/lucrări

- Contract de achiziție a echipamentelor pentru tehnologiile informaționale necesare pentru activitatea serviciului de sînge în realizarea obiectivului “Actualizarea bazei tehnico-materiale a Sistemului Automatizat Serviciul de Sînge CTS Manager”

- Dispoziții generale

13. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 17/04127

- Anunțul procedurii

Anunțul de participare

- Foaia de titlu

Documentul de licitație

Fișa de date FDA

Model de contract

14. LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 17/04331

Anunțul procedurii

Anunțul de participare

Foaia de titlu

Documentul de licitație

Fișa de date FDA

Model de contract