Actele Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

 

 1. Руководство по организации, обслуживанию и использованию оборудования холодовой цепи для крови
 2. Informație privind utilizarea plasmoferezei curative în tratamentul maladiilor, metoda manuală și automată
 3. Ordin 29-0 din 12.03.2012 “Cu privire la complectarea anexei ordinului nr. 106-0 din 05.12.2012
 4. Formulare la ordin nr. 29-0 din 12.03.2012
 5. Lista formularelor medicale pentru monitorizarea managementului calităţiii în activităţile serviciului de sînge 
 6. Nota explicativă la gestionarea formularelor medicale pentru monitorizarea managementului calității medicale
 7. Formulare la ordin 106-0 din 05.12.2011
 8. Memoriu la gestionarea eficient a modulelor SIA CTS Manager de unițile serviciului de sînge
 9. Memoriu privind organizarea eficientă a activităților de înregistrare donatori, recoltare sînge/componente sanguine și probe de sînge pentru examinările de laborator, transportarea unități de sînge și eprubetelor pilot și regulile de validare a acestora
 10. Memoriu privind monitorizarea necesității și utilizării Imunoglobulinei umane anti-Rhezus
 11. Memoriu privind gradul de utilizare și evidența materialelor consumabile, testelor și reagenților utilizate în activitatea specifică a unităților serviciului de sînge din țară, achiziționate din sursele centralizate
 12. Ordin_nr99-0_din02_10_2013_Cu_privire la organizarea asigurarii realizarii ordinului MS nr1060 din 30.09.2013
 13. Ordin nr. 108-0 din 15.10.2013 Cu privire la aplicarea specificațiilor standard în procesul organizării și desfășurării procedurilor pentru achiziționarea produselor diagnostice, reagenți de laborator, reactive chimice, materiale consumabile utilizate la examinarea, recoltarea și procesarea sîngelui de donator, producerea preparatelor diagnostice și biomedicale sanguine.
 14. Ordin nr. 109-0 din 16.10.2013 Cu privire la procedura de evaluare a centrului , secției și cabinetului de transfuzie a sîngelui
 15. Ordin 128-0 din 23.12.13 Cu privire la completarea anexei ordinului nr.29-0 din 12.03.2012
 16. Ordin  nr.17~0 din 03.02.14 Cu privire la modul de transmitere a informației medicale donatorului de sînge/componente sanguine.
 17. Ordin nr.35~0 din 04.04.14 Cu privire la completarea anexei ordinului nr. 19-9 din 05.02.2014
 18. Ordin nr.39~0 din 11.04.2014 Cu privire la modificarea ordinului nr.459 din 15.04.2013  ”Cu privire la acordarea serviciilor  de producere a produselor sanguine și costul acestora pe anul 2014″
 19. Dispoziție din 22.05.2014 nr. 25-d Cu privire la organizarea campaniei de donare a sîngelui
 20. Ordin nr.92-0 din 23.09.2014 Cu privire la aplicarea ordinului privind criteriile de permomanta pentru dispozitivele medicale in vitro
 21. REGISTRU DE MONITORIZARE A APELURILOR REMISE DONATORILOR ÎN SÎNGELE CĂRORA S-A CONSTAT VARIAŢII DE LA NORMĂ 
 22. Evidenţa informării donatorilor de sînge/componente sanguine constataţi cu variaţii de la normă în probele examenului de laborator la donare
 23. R E G I S T R U L de evidenţă a controlului treziei 
 24. Registrul de evidenţă a împrospătării bunurilor materiale din rezerva medicală în produse sanguine şi materiale consumabile pentru recoltarea sîngelui şi examinarea  de laborator în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui 
 25. Soliciare de stopare utilizare şi returnare produs biomedical din sînge
 26. Ordin nr.28-0 din 17.02.2015 Cu privire la aplicarea prevederilor ordinului Ministrului Sanatatii nr.91 din 12.02.2015 “Cu privire la aprobarea nomenclatorului national al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutica si diagnostica”
 27. Ordin nr.29-0 din 18.02.2015 Cu privire la aplicarea prevederilor ordinului Ministrului Sanatatii nr.91 din 12.02.2015 “Cu privire la aprobarea standardelor sistemului de calitate in activitatea institutiilor ce participa la producerea produselor sanguine”
 28. Ordin nr.30-0 din 18.02.2015 Cu privire actualizarea ordinului CNTS nr 08-0 din 04.02.2011″Cu privire la trasabilitatea produselor sanguine”
 29. Ordin nr.31-0 din 18.02.2015 Cu privire actualizarea Ghidului privind prepararea, utilizarea si asigurarea calitatii componentelor, arpobat prin ordinul CNTS nr. 41 din 15.05.2009″Cu privire la aprobarea Ghidurilor de activitate hemotransfuzionala”